Home > Award > Honor
  
Awards
Awards
Honor

International Fellows & Honors

   
Honor
Persons
Name
ACM Fellow
1
Chen, Ming-Syan。
OSA Fellow
7
Yang, Chih-Chung、Tsai, Chen-Shi、Sun, Chi-Kuang、Chang, Hung-Chun、Lin, Gong-Ru、Huang,Jian-Jang、Huang,Sheng-Lung。。
IEEE Fellow
36
Lee,Lin-Shan、Chang,Jin-Fu 、Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Wu,Jing-shown、Lee, Si-Chen 、Kuo,James B.、Chen,Liang-Gee、Kuo, Sy-Yen 、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei 、Chen,Kwang-Cheng、Wang, Chorng-Kuang 、Tsai, Chen-Shi、Sun, Chi-Kuang、Li, Pai-Chi 、Chen, Dan 、Tzuang, Ching-Kuang C.、Chen, Homer H.、Chung, Char-Dir 、Luo, Ren C.、Fu, Li-Chen  、Hsu, Powen 、Liao, Wanjiun 、Lin, Ching-Fuh 、Liu, Shen-Iuan 、Wu, Ruey-Beei、Chang, Yao-Wen、Wu, Tzong-Lin、Chiueh, Tzi-Dar、Liu, Chih-Wen、Chou, Hsi-Tseng、Wu, An-Yeu(Andy)、Huang, Tian-Wei、Liu,Chee-Wee、Chen, Yi-Jan。。
SPIE Fellow
8
Tsai, Chen-Shi、Sun, Chi-Kuang、Lin, Gong-Ru 、Lin, Ching-Fuh 、Yang, Chih-Chung、Feng, Zhe-Chuan、Huang,Jian-Jang、
Li, Pai-Chi。
IET Fellow
2
Luo, Ren C.、Lin, Gong-Ru 。
IAMBE Fellow
1
Li, Pai-Chi
ISCA Fellow  
1
Lee,Lin-Shan
SID Fellow  
1
Wu, Chung- Chih
Fellow of The Institute of Physics in UK, FInstP Fellow
1
Lin, Gong-Ru
AIUM Fellow (American Institute of Ultrasound in Medicine)
1
Li, Pai-Chi
IFAC Fellow
1 Fu, Li-Chen
Distinguished Fellow from Academia Sinica
2
Tsai, Chen-Shi、Lee, Lin-Shan。
Presidential Science Prize
1
Lee, Lin-Shan
Presidential Innovation Prize
1
Yeh, Ping-Cheng
MOE National Professorship
6
Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Lee,Lin-Shan、Chen,Liang-Gee、Wang, Huei、Chen, Ming-Syan。
MOE Academic Award
14
Feng, Jean、Huang,C.M.、Chang,Jin-Fu 、Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Lee,Lin-Shan、Lee, Si-Chen 、Chen,Liang-Gee、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei 、Wu, Ruey-Beei、Liao, Wanjiun 、Fu, Li-Chen、Sun, Chi-Kuang  。
MOE Industry-Academy Cooperation Award
5
Chen,Liang-Gee、Chang, Shi-Chung 、Li, Pai-Chi 、Huang, Sheng-Lung 、Fu, Li-Chen 。
Outstanding Scholarship
4
Huang,Chao-Yuan、Chen,Chun-Hsiung、Lee,Lin-Shan、Chen,Liang-Gee、 Lin。
Y.Z. Hsu Scientific Award
7
Pei,Soo-Chang、Liao, Wanjiun、Sun, Chi-Kuang、Chen, Ming-Syan、Fu, Li-Chen、Li, Pai-Chi、Lin, Gong-Ru。
Distinguished Research Awards, NSC
45
Kuo, T. S. 、Chang,Jin-Fu 、Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Lee,Lin-Shan、Wang, Way-Seen 、Wu,Jingshown、Lee, Si-Chen 、Hsu, Yuan-Yih 、Li, Hsueh-Jyh 、Tzuang, Ching-Kuang C.、 Chang, Hung-Chun、Hsu, Powen 、Jeng, Shyh-Kang 、Lee, Ju-Hong 、Luo, Ren C.、Wu, Ruey-Beei 、Kuo,James B.、Yen, Hsu-chun 、Chen,Liang-Gee、Lin, Mao-Chao 、Kuo, Sy-Yen 、Chiueh, Tzi-Dar 、Chen, Chern-Lin 、Lu, Shey-Shi 、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei、Chen,Kwang-Cheng、Lin, Ching-Fuh 、Liu, Shen-Iuan 、Kiang, Jean-Fu、Liu, Cheewee 、Liu, Chih-Wen 、Sun, Chi-Kuang、Li, Pai-Chi、Chen, Homer H.、Chung, Hsiao-Wen、Chang, Yao-Wen、Liao, Wanjiun、Wu, Chung- Chih、Fu, Li-Chen、Chen, Jyh-Horng、Lin, Gong-Ru、Wu, Tzong-Lin、Yang, Chih-Chung、Hwu,Jenn-Gwo、Huang,Sheng-Lung、Chen。
Category A Research Award, NSC
59
Kuo, T. S.、Parng ,Tai-Ming、Feng, Wu-Shiung、Wang, W.K.、Jan, Gwo-Jen、Chen,Chun-Hsiung、Wang, Way-Seen 、Lin, Wei-Song 、Li, Hsueh-Jyh 、Chang, Hung-Chun、Hsu, Powen 、Jeng, Shyh-Kang 、Hwu, Jenn-Gwo 、Lee, Ju-Hong 、Chu, Tah-Hsiung 、Tsao, Hen-Wai 、Chang, Fan-ren、Kuo,James B.、Kiang, Yean-Woei 、Wang, Sheng-De 、Yen, Hsu-chun 、Lin, Hao-Hsiung 、Chen,Liang-Gee、Fong, I-Kong 、Lin, Mao-Chao 、Kuo, Sy-Yen 、Yang, Chih-Chung、Chang, Shi-Chung 、Chiueh, Tzi-Dar 、Chen, Chern-Lin 、Lu, Shey-Shi 、Chen, Sao-Jie 、Lei, Chin-Laung 、Wang, Jyhpyng、Tsai, Zsehong 、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei、Chen,Kwang-Cheng、Lin, Ching-Fuh、Liu, Shen-Iuan 、Wang, Chorng-Kuang 、Chen, Yung-Yaw 、Wang, Lon A.、Chen, Jyh-Horng 、Liu, Cheewee 、Kuan, Chieh-Hsiung 、Liu, Chih-Wen 、Sun, Chi-Kuang、Peng, Lung-Han、Li, Pai-Chi 、Chung, Hsiao-Wen 、Liao, Wanjiun 、Wu, An-Yeu 、Phoong, See-May、Wu, Chung- Chih  、Tsao, Jen-Ho 、Fu, Li-Chen、Lai, Feipei 。
Wu Ta-You Memorial
Award, NSC
16
Peng, Lung-Han、Li, Pai-Chi 、Chung, Hsiao-Wen 、Chang, Yao-Wen 、Wu, An-Yeu 、Wu, Chung- Chih 、Wu, Tzong-Lin 、Huang, JianJang 、Lee, Jri 、Lee, Tai-Cheng、Lian, Feng-Li 、Wei, Hung-Yu 、Wu, Yuh-Renn 、Cheng, I-Chun、Yang,Chia-Hsiang。
TECO Technology Award
6
Luo, Ren C.、Chen,Liang-Gee、Chen, Ming-Syan、Fu, Li-Chen、Liao, Wanjiun、Chang, Yao-Wen。
Distinguished Youth Medals
6
Lee,Lin-Shan、Hsu, Yuan-Yih 、Chang, Hung-Chun、Chen,Kwang-Cheng、Fu, Li-Chen、Chien, Shao-Yi。
0utstanding Woman Youth Medal
1
Liao, Wanjiun
Young Scholars Publications Awards from Academia Sinica
4
Sun, Chi-Kuang、Wu, Chung- Chih 、Lee, Jri、Chien, Shao-Yi 。
Pan Wen Yuan Foundation
「Outstanding Research Award」
8
Chen,Chun-Hsiung、Pei,Soo-Chang、Chen, Ming-Syan、Wang, Huei 、Fu, Li-Chen 、Chen, Homer H.、Sun, Chi-Kuang、Wu, Ruey-Beei。
Outstanding Faculty Award of Electrical Engineering
17
Pei,Soo-Chang、Wu, Ruey-Beei 、Chiueh, Tzi-Dar 、Lu, Shey-Shi 、Chen, Sao-Jie 、Lin, Ching-Fuh 、Li, Pai-Chi 、Tzuang, Ching-Kuang C. 、Chen, Homer H.、Chang, Yao-Wen 、Liao, Wanjiun 、Sun, Chi-Kuang、Wu, Chung- Chih、Lin, Gong-Ru 、Wu, An-Yeu(Andy)、Liu, Chih-Wen。